När någon drabbats av tjocktarmscancer före 50 års ålder innebär ett gentest för Lynch syndrom en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar.
Rapport från SBU angående utvärdering av diagnostiska strategier vid Lynch syndrom: www.sbu.se/2016_04

Länkar till Svensk Gastroenterologisk Förenings hemsida
Riktlinjer för Luminal gastroenterologi 
Riktlinjer för Endoskopi

Riktlinjer för Ärftlig kolorektal cancer från Svensk Förening för Medicinsk Genetik